ТРЕНИРАНЕ НА УСПЕШНИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ
0

Трениране На Успешни Деца и Младежи/ТУМ/

СТАРТИРА НОВА ГРУПА В АМСТЕРДАМ

Ще се провежда в събота/неделя в Българско Училище Амстердам

Курсът ще бъде на български език

Продължителност: 12 срещи по 1ч. 15 мин 

  записването вече започна  

Какво ще научат младите хора:

- Да разпознават своите важни потребности.

- Да говорят открито за нуждите, грижите и проблемите си без да е нужно да обвиняват околните.

- Да създават приятелства и да се научат как да ги запазват.

- Да се свързват с другите, да слушат със съчувствие, за да разбират чуждата гледна точка.

- Да превъзмогват страховете си, които ги блокират да правят желаните от тях неща.

- Да разрешават конфликти с приятели, семейството и други без кавги и бой.

- Да се научат как да се отнасят с хора, различни от тях.

- Да развият "екшън план" за собствените си цели.

 

Какви са ползите за младежите:

  • Ще разбират себе си и другите по-добре
  • Ще развият умения, които ще използват във взаимоотношенията през целия си живот
  • Ще следват целите си, превъзмогвайки страховете
  • Ще имат съчувствие и разбиране към другите и ще могат да създават и поддържат приятелства
  • Ще могат мирно да решават спорове и конфликти
  • Ще се научат как да се противопоставят на подигравки и как да помагат на тези, които са подложени на тормоз
  • Ще преживяват по-малко стрес и напрежение в живота си
  • Ще имат по-високо самочувствие и ще станат по-самоуверени.

 

Трениране на Успешни Деца и Младежи/ТУМ/ е 18часова програма, която е разделена на 12 теми. Включва креативни занимания, ролеви и ситуационни игри и упражнения за умения.

ТУМ е създадена за деца от 10 до 18 години и е предназначена за тези, които обикновено се справят добре, както и за онези, които срещат трудности по отношение поемането на отговорности, имат проблеми в училище или сложни отношения с родители и близки.