Хипнотерапия

Хипнотерапията е научнодоказана ефективна техника, която води до засилване на желаната терапевтична промяна у хората. Чрез нея може да се спомогне за изграждане на необходимите промени в поведението, да се подкрепя духовното и физическо здраве. Приложението й е широкозастъпено при справяне със зависимости, физическа болка, при депресии и тревожни разстройства.

Хипнотерапевтичните сесии са строго индивидуални и специално подготвени за индивидуалната необходимост на клиента. Хипнотерапевтът е специалистът, който Ви помага да направите позитивната промяна в живота си бързо и успешно.