Училище за родители
0

 Когато детето навлезе във възраст,  в която трябва да се раздели с детската градина, ние, неговите родители, сякаш нямаме търпение да му наложим множество нови ограничения и отговорности и не спираме да му повтаряме, че то вече е голямо. Детето, в период на преход, е изправено пред изискването да порастне бързо, да бъде силно и да се справи успешно с новите условия на средата. Пред него стои трудната задача да задоволи нашите очаквания, да не ни разочарова, да запази родителската любов и одобрение.                        

 Често пъти, в резултат на това психическо натоварване, детето реагира по начини, които ние се затрудняваме да разберем и разгадаем. Зад неговия протест нерядко се крият  страх и тревога, които то не знае как да изрази. Тогава ние се оплакваме, че детето ни е станало “инато” и “капризно” или е “раздразнително и избухливо”, “разсеяно”, “не иска да споделя с нас”, “плаче често напоследък” или  “проявява егоизъм". Тревожи ни нещо в поведението му като например наскоро появилите се страхове, лъжите му или напикаването му през нощта, агресивното му поведение или  пък прекалената му затвореност. Така се озоваваме в една проблемна ситуация на невъзможност да общуваме пълноценно с нашето дете и обикновено търсим помощ от учители и роднини. Но доколко съветите, които получаваме са ефективни и можем ли да ги приложим на практика?   

Традиционната семейна психологическа помощ се осъществява чрез индивидуални психологически консултации. Новите условия налагат съвременни подходи и методи на работа на психолога със семейството. Груповите методи на работа с родителите често биват по-ефективни от индивидуалните консултации. Много родители добре осъзнават недостатъците на възпитанието си, но в повечето случаи не съумяват да корегират нищо в поведението си, за да решат проблемите си. Анализът на семейните ситуации в групата помага на родителя да погледне на себе си с “очите на другите” и сам да осъзнае своето поведение. В групата родителите започват да разбират стереотипите си на възпитание, които се оказва, че  не са резултат на осъзнат избор на конкретни възпитателни мерки, а обикновено са наследство от техните родители, от близкото социално обкръжение. За да придобият родителите трайни умения за успешно решаване на проблемни ситуации, свързани с техните деца, е необходимо те да бъдат тренирани и обучени от специалисти.

В Център за психологическо консултиранеDe Anima”родителите могат да участват в “Училище за родители”. Училището включва консултация с детски психолог, групов тренинг за родители. Целта на училището за родители е да формира знания и умения у майките и татковците за изграждане на позитивен начин на общуване с техните деца и подобряване на тяхната емоционална близост. На родителите се предлага професионална помощ и подкрепа за решаването на конфликтни ситуации. Обучението служи и като форма на превенция за ограничаване на проблемите у децата в по-горна училищна възраст и решаването им в един начален стадий, преди още те да са се задълбочили сериозно.

 

 

 

Даниела Пехливанян-психолог, консултант