Позитивно вдъхновение
Позитивно мислещият вижда невидимото, усеща неосезаемото и постига невъзможното.