Депресията-път в нощта към преобразяването

      Днес голям брой хора страдат от така наречената „потиснатост”; депресията леко ги докосва, без да обсебе живота им. Но понякога тя взема надмощие. И тогава усещането е като преминаване през тъмнина, през нощта. Нерядко пътят е извънредно труден и сякаш невъзможно да бъде извървян. Но невъзможното съдържа възможното, тъй като не е нищо друго освен неговата обратна страна. Често в разговорите с депресирани хора се усеща едно предчувствие за обрат, очакване и стремеж към промяна. Именно в това предчувствие се крие светлината по нощния път. И така – да потеглим заедно по този път.

       Депресията е душевно състояние, което като такова е заложено у всеки от нас, така както е заложена и способността ни да изживяваме скръб, любов, радост, съпричастие и т.н. И като всяко душевно състояние тя е свързана с напълно реални промени в мозъка ни. Поради това депресията в голяма степен „се усеща с тялото” и е дълбоко свързана с чувствата. Тя не признава такива неща като социален статус или материално състояние. Това, което не бива да забравяме, е, че депресията няма нищо общо с човешката слабост. Ако страдате от депресия, със сигурност знаете, че това не е просто лошо настроение. В действителност тя определя и начина по който се чувстваме, и това как възприемаме нещата, и концентрацията, съня ни, та дори и интереса ни към секса. Ерго, тя засяга много страни от живота ни. Засяга мотивацията ни да вършим различни неща. Като че най-важният й симптом е „anhedonia”, което буквално означава „без удоволствие”, а смисълът му е загуба на способността за преживяване на каквото и да е удоволствие. Тук обаче не може да не отбележим - въпреки че губим способността да усещаме положителни чувства и емоции, ние можем да изживяваме много силно негативни такива и особено гняв. Тревожността и страхът са други много разпространени симптоми. Депресията влияе и върху мисленето ни. Обикновено ни е трудно да си наложим да правим каквото и да било. Склонни сме да забравяме. Промени се забелязват и в отношенията ни както към самите нас, така и към бъдещето ни и света изобщо. Променя се и поведението ни. Голяма е вероятността да се оттеглим от социалния живот. Много вероятно е също така да се окажем в конфликт с хората следствие на промяната в поведението ни към другите. Депресията се намесва и в съня ни. Засяга физиологията ни. Човек губи апетит, понякога това води до загуба на тегло. При някои хора се забелязва обратното – хранят се повече и напълняват.

       Типовете депресия са различни. Някои депресии са много тежки, други – недотам, но и в двата случая ние сме дълбоко засегнати, а животът ни - осакатен. Депресията може да започне остро(за няколко дни или седмици) или постепенно ( за няколко месеца или години). В зависимост от симптомите, степента на тежест може да бъде лека, умерена или тежка. Някои хора имат само един депресивен епизод, а други – много. Депресията може да настъпи във всяка възраст, но юношеството, ранната зрялост и напредналата възраст са особено уязвими.

     Депресията е твърде сложна и разнообразна, за да съществува една причина за нея. Потърсете помощ, ако имате нужда от такава – не страдайте мълчаливо. Ако успеете да останете верен другар на себе си дори когато сте в депресия, то вие вече сте на пътя, водещ към преобразяването.