За Тийнейджъри: Група за личностно развитие
0

ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ

                        

Група за личностно развитие

 

Подрастващата възраст е един от най- важните и трудни периоди в живота на всеки човек. Леко и бързо проблемите се разрешават, когато младите хора се намират в „свои води”и общуват с хора, които са в сходна ситуация.

Форма на работа:

Група от 6-8 човека, ведньж в седмицата, с продължителност:1ч и 30 мин

Кръг въпроси, разглеждани в групата:

·        Актуални теми, възникващи у съвременните подрастващи /определят се заедно с децата /. Това може да е „лошата компания” и невъзможността да се излезе от нея; насилие от страна на връстници или по-големи, различни страхове, свойствени за обществото в днешно време /тероризъм, зарази и прочее/;

·        Изменения на емоционалния фон: резки промени в настроението, повишена тревожност, страх , чувство за пагубност, неразбраност,гняв, разочарование.

·        Недоволство от своя външен вид, комплексираност;.

·        Общуване с противоположния пол.

·        Отношение с родителите – от опозиция към сътрудичество и поддръжка.

·        Откриване на себе си” и планове за бъдещето.

Работата включва определен кръг проблеми, актуални за всяка конкретна група и намиране на начини за разрешаването им.

В резултат на груповата работа, подрастващите започват по нов начин да гледат на своите трудности и са способни сами ефективно да ги разрешат. В групата получават силна поддръжка, която позволява движението напред и дава увереност в своята успешност.

Използват се техники от арт терапия, симорон, психодрама

Такса участие: 6 лв.

За заявка участие: тел: 0888 759 171 /Даниела Пехливанян/

 

!!! Групата стартира от септември!!!

 в център за психологическо консултиране “Де Анима”