ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА
0


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

ОСНОВЕН КУРС ПО ХИПНОЗА

108 академични часа

гр. Бургас


Методи на обучение: лекции, демонстрации, практически упражнения, обсъждания.

Начало на обучението: 12.06.2015г. от 10.00 часа

Продължителност на обучението: 108 академични часа
в периода Май 2015 - Октомври 2015г.

За повече информация и записване:
Тел.: 0896633890 (Катя Янкова, член на УС на БАХХ)

Такса участие: 450 лева
Таксата за обучение може да бъде заплатена на две равни вноски. В цената е включено учебно помагало с текстове по хипноза.

Успешно завършилите обучението ще добият както теоретични познания, така и практични умения за работа с хипноза. Същите ще получат сертификат от БАХХ (такса за издаване на сертификат - 10лв.) и при желание ще могат да кандидатстват за членство в асоциацията.

Място на провеждане: гр. Бургас

Краен срок за записване: до запълване на групата

Група: до 20 души

Предложеният курс би бил полезен за психолози, лекари, стоматолози, специални педагози, педагогически съветници, логопеди, социални работници и студенти от изброените специалности, проявяващи интерес към проблемите на психотерапията и в частност на хипнозата и хипнотерапията.

Програма на курса:

- Психотерапия - същност и методи. Място на хипнозата и хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи (3 часа).

- Сугестия в будно състояние (4 часа).

- Личностни особености и податливост на хипноза, въпросник (4часа).

- Концепции за хипнозата - като променено състояние на съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в роля, социално-психологически подход, нео-теории, еклектични подходи (3часа).

- Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на изследваното лице, клиента, пациента. Внушение и хипноза. Рапорт. Въвеждане в хипноза. Задълбочаване на хипнозата. Извеждане от хипноза. Ратифициране на хипнозата (50 часа).

- Феномени на хипнозата - погълнатост; дисоцииране; идеомоторни сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища; буквалност; трансова логика; халюцинации; възрастова регресия; възрастова прогресия; обезболяване; хипермнезия; амнезия; постхипнотични внушения (25 часа).

- Автогенен тренинг (4 часа).

- Мускулна релаксация (4 часа).

- Хипнозата в стоматологичната практика (2 часа).

- Хипноза с деца (2 часа).

- Етични и юридически въпроси, свързани с използването на хипноза. Сценична хипноза (4 часа).

- Професионални организации по хипноза на световно ниво и в България (1 час).