Групи за взаимопомощ
0

Групите за взаимопомощ се формират, за да съберат хора с общ проблем. Когато споделят  личните си истории един с друг, участниците намират емоционална помощ и подкрепа, обменят информация, търсят ефективни начини за справяне със ситуацията. Обединени от общия проблем, те разбират, че не са сами, че има и други като тях, които могат да почувстват силата на тяхната болка и тревога.
Срещите се организират и провеждат в защитена среда и спокойна атмосфера, която гарантира конфиденциалността на присъстващите и споделената информация.
Отворени групи за нови участници:
- скръб, загуба на близък;
- депресия;
- тежък развод;
- родители на деца с емоционални и поведенчески разстройства.