Психологическа диагностика и професионално ориентиране

САМОПОЗНАНИЕ И САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

На определен етап от живота разбираме, че сме стигнали до застой. У нас започва да се заражда желание за промяна, развитие. Желаем да дадем нова насока на живота си. Опитваме се да изпълним дните си с нов смисъл и нови цветове.

За някои тази толкова жадувана промяна изглежда труднодостижима. Не могат сами да определат в каква посока да тръгнат. И сякаш нямат сили и достатъчна решимост смело да прекрачат прага на новия си живот.

Може би Вие усещате, че сте способни на повече. Имате желание да достигнете нови цели или да внесете свеж творчески щрих в работата си. Ние, специалистите от “De Anima” ще Ви помогнем да определите желанията, стремежите и насоката си, да откриете спотаения у Вас творчески понтенциал и да реализирате плановете си.

Чрез психологическата диагностика ще съставим Вашия Личностен портрет. Ценната информация от него ще Ви помогне за:

 • Личностен ръст и самоусъвършенстване;
 • Разкритие на творческия потенциал;
 • Самопознание и желание за развитие;
 • Придобиване на увереност и повишаване на личната самооценка;
 • Справяне с кризите на различните възрастови периоди;
 • Подкрепа при взимане на важни решения;
 • Подкрепа при правене на избор, поставяне на задачи и цели.

 

Професионалната ориентация и диагностика се ползват с изключителна популярност и помага да се отговори на въпросите с бъдещия избор на професия. Тя е предназначена за гимназисти /9,10,11,12 клас/, абитуриенти, студенти и всички, които имат желание да определят избора си на професионален път.

Това е удобен и съвременен метод, който позволява:

 • Да се узнаят особеностите на интелекта;
 • Да се изясни собствения стил на общуване и разбиране на другите хора;
 • Да се обозначат мотивите и желанията, които влияят на професионалния избор;
 • Да се установи какви лични качества най-оптимално се съотнасят с характеристиките на дадената професия;
 • Да се определи какви специалности са най-подходящи за успешното обучение и по-наташното развитие и построяване на кариера в бъдеще.