Психологическо консултиране на деца и подрастващи

ДОВЕРИЕ И РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ВАС И ВАШИТЕ ДЕЦА

Всяко дете има нужда от любов, топлота, безопасност и разбиране. Родителите не винаги успяват бързо да се адаптират към промените у детето. Те често не разбират мотивите за една или друга негова постъпка. У тях израства неразбиране, злоба, обида или раздразнение. А у детето се натрупват тъга, обида, вина. В тези случаи вътрешният свят на детето е застрашен от разруха. То става уязвимо и затворено. В този период от живота помага внимателното и разбиращо отношение към детето, с умелата подкрепа на детския психолог. Той помага да се открият решения за повечето проблеми чрез творчество и  разбиране. Такива могат да са:

  • Трудност в общуването с родители и връстници;
  • Агресивност и хиперактивност;
  • Неуспеваемост в училище;
  • Стресови ситуации: развод, поява на нов член в семейството;
  • Смяна на училище и среда;
  • Страх, неувереност и др.

Безусловно, детето се нуждае от специфична професионална подкрепа в трудни житейски периоди: при развод на родителите, смърт на близък, смяна на детска градина или училище, преживяно травмиращо събитие. Детският психолог провежда диагностика на психическото състояние на детето, използвайки специализирани методики.  С помощта на безопасни способи той разбира от какво произлиза състоянието на детето.

Вашите деца са вашата радост. Но когато забележите, че те са изправени пред трудности, Вас ви боли. За разрешение на проблемите са необходими опит и квалификация.

В "De Anima" ние осъществяваме психологическо консултиране по въпросите на детско-родителските и семейните отношения., провеждаме развиващи занятия с деца в предучилищна възраст /памет, внимание, творчески способности/, осъществяваме подготовка на детето за постъпване в училище.

 

В срещите си с  психолога, детето развива навици за общуване, усеща своята ценност и повишава самооценката си, развива творческите си способности. Тренират се успеваемостта, укрепването на паметта и вниманието му.

Консултацията с детския психолог помага да се възвърне радостта, доверието и разбирателството между Вас и Вашите деца.